• مرکز کسب و کار واقع در شهرک صنعتی خرم آباد شماره (2)

 • سر درب ورودی منطقه ویژه اقتصادی لرستان

 • ساختمان گمرک منطقه ویژه اقتصادی لرستان

 • بازدید استاندار از پتروشیمی کوهدشت

 • بازدید رییس کل دادگستری و دادستان شهرستان خرم آباد از شهرکها و واحدهای صنعتی

 • بازديد دادستان شهرستان خرم آباد از شهرکهای صنعتی و حل مشكل صنعتگران

 • بازدید معاون وزیر صنعت،معدن و تجارت از شهرکهای صنعتی لرستان

 • اولین جلسه کمیته استانی خوشه گلیم، جاجیم و ماشته لرستان به ریاست مهندس غضنفری معاون امور اقتصادی استانداری و با حضور مدیران دستگاههای عضو کمیته مربوطه

 • کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به ریاست مهندس غضنفری معاون امور اقتصادی استانداری لرستان

 • منطقه ویژه اقتصادی لرستان واقع در شهرستان ازنا

 • برگزاری همایش مشترک سازمان صنعت،معدن و تجارت و شرکت شهرکهای صنعتی لرستان

 • افتتاح اولین نمایشگاه توانمندی‌های صنایع کوچک و متوسط استان لرستان با حضور معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت

 • برگزاری اولین نمایشگاه توانمندی‌های صنایع کوچک و متوسط استان لرستان با حضور معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت

 • منطقه ویژه اقتصادی لرستانپیوندهای سایت