• مرکز کسب و کار واقع در شهرک صنعتی خرم آباد شماره (2)

  • سر درب ورودی منطقه ویژه اقتصادی لرستان

  • ساختمان گمرک منطقه ویژه اقتصادی لرستان

  • بازدید استاندار از پتروشیمی کوهدشت

  • بازدید معاون وزیر صنعت،معدن و تجارت از شهرکهای صنعتی لرستان

  • اولین جلسه کمیته استانی خوشه گلیم، جاجیم و ماشته لرستان به ریاست مهندس غضنفری معاون امور اقتصادی استانداری و با حضور مدیران دستگاههای عضو کمیته مربوطه

  • کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به ریاست مهندس غضنفری معاون امور اقتصادی استانداری لرستان

  • منطقه ویژه اقتصادی لرستانپیوندهای سایت