تاريخچه شركت

تاریخچه شرکت :

شرکت شهرکهای صنعتی لرستان به استناد قانون تاسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران مصوب سال 1362 مجلس شورای اسلامی ، در تاریخ هفدهم مرداد ماه سال 1370 تاسیس و با تحویل شهرکهای صنعتی خرم آباد 1 ، سنگ الیگودرز و شهرک صنعتی بروجرد که قبلاً و تحت تولیت سازمان صنایع و معادن وقت ایجاد شده بود شروع بکار و متعاقباً بصورت مستقل اقدام به توسعه و ایجاد شهرکهای صنعتی در شهرستانهای تابعه استان و تحویل نواحی صنعتی ایجاد شده از طرف سازمان جهاد کشاورزی استان نموده و با توجه به اجرای مصوبات سفرهای استانی دولت و نیز بهره گیری از اعتبارات ملی ، استانی و منابع داخلی در حال حاضر تعداد 19 شهرک و ناحیه صنعتی مصوب که 18 مورد آن دارای عرصه و تحت عملیات احداث ، توسعه و تکمیل می باشد را تحت مدیریت داشته از این تعداد 14 مورد در دست واگذاری بوده و براساس مصوبات دولت در سالهای 78 و 86 شهرک صنعتی ازنا را به منطقه ویژه اقتصادی تبدیل نموده که تکمیل امکانات زیربنایی و استقرار گمرک در سال 92 مورد بهره برداری رسمی واقع گردیده است همچنین در سالهای اخیر اقدامات مناسبی در جهت بهبود وضعیت کیفی امکانات شهرکها و نواحی تابعه و مهیا سازی آن جهت واگذاری به شرکت های خدماتی متشکل از مالکان واحدهای صنعتی مستقر در اجرای قانون واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکها صورت پذیرفته است .

 

 

مهمترین دستاوردهای شرکت استانی به ترتیب اولویت از بدو تاسیس تا کنون :

 

 

 

1- تاسیس شرکت و تحویل شهرکهای صنعتی از سازمان صنایع و معادن در سال 1370 .

 

2- تملک شهرک صنعتی شماره 2 خرم آباد در سال 1375 و شهرکهای صنعتی ازنا و دورود در سال 1378 .

 

3-پیگیری دریافت مصوبات دولت و تبدیل شهرک صنعتی ازنا به منطقه ویژه اقتصادی در سال 1378 و متعاقب آن دریافت مصوبه اصلاحی جهت توسعه منطقه و تغییر فعالیت آن در سال 86 و تامین اعتبارات و انجام پروژه های مورد نیاز جهت تکمیل تاسیسات و تامین زیرساختها و نیز فراهم نمودن الزامات سخت افزاری و نرم افزاری از جمله تکمیل ساختمان گمرک و تجهیز کامل آن که منجر به استقرار گمرک و بهره برداری رسمی از منطقه در سال 1392 .

 

4- تملک اراضی و تامین تاسیسات زیر بنایی شهرکهای صنعتی الیگودرز 2 ، کوهدشت ، سلسله ، پلدختر ، بروجرد 2 و توسعه شهرکهای صنعتی بروجرد1 و خرم آباد 2 و نیز تکمیل امکانات زیربنایی آن در سنوات اخیر .

 

5- تحویل نواحی صنعتی انتقالی از جهاد کشاورزی در سال 1386 و تکمیل امکانات زیربنایی آن در سنوات اخیر .

 

6- اجرایی نمودن مصوبه دولت در تملک ساختمان محل استقرار دفتر مرکزی شرکت در سال 1388 و انجام تعمیرات اساسی و مناسب سازی آن در سال 1391 .

 

7- احداث تصفیه خانه های صنعتی فاضلاب در شهرکهای صنعتی شماره 1 و 2 خرم آباد و شهرک صنعتی بروجرد .

 

8- احداث و تکمیل ساختمان کسب و کار شهرک صنعتی شماره 2 خرم آباد در سال 88 و تجهیز و راه اندازی آن در سال91 .

 

9- دریافت اسناد مالکیت و تفکیکی اغلب شهرکها و نواحی صنعتی تابعه در سالهای 91 و 92 .

 

10-تدوین و شناسایی نقشه خوشه استان به تعداد 11 مورد که 3 مورد آن امکان سنجی 1 مورد در مرحله پیاده سازی و 1 مورد ( توسعه خوشه صنعتی سنگ استان ) در حال خروج از پیاده سازی می باشد .

 

11- واگذاری شهرکهای مشمول به شرکت خدماتی متشکل از سرمایه گذاران شهرکها

 

12- تامین خودروهای آتش نشانی برای شهرکهای در حد اشباع به تعداد 5 دستگاه تا کنون

 

13- واگذاری عرصه مورد درخواست شرکت فولاد و ذوب آهن ازنا در سال 86 به مقدار 100 هکتار ، شرکت پتروشیمی کوهدشت در سال 1394 به مقدار 81 هکتار و شرکت لاستیک سازی به مقدار 45 هکتار (در دست افزایش تا 60 هکتار) در سال 1394

 

14 – پیگیری دریافت اسناد مفروض قطعات 200 هکتار مستثنیات و 120 هکتار اراضی ملی منطقه ویژه اقتصادی ازنا در سال 1395