تفاهم نامه ها

تفاهم نامه همکاری مشترک فی مابین شرکت سهامی بیمه ایران و سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران

 

به منظور حمایت از صنایع کوچک و متوسط کشور اولین بسته بیمه ای صنایع کوچک رونمایی شد. این تفاهم نامه در جهت توسعه بیمه و حمایت از صنایع کوچک و متوسط، بهره مندی این صنایع از مزایای بیمه، تسهیل و رونق فعالیتهای اقتصادی، افزایش ضریب امنیت و کاهش ریسک صنایع کوچک از طریق طراحی، عرضه و فروش محصولات و بسته های بیمه ای ویژهما بین شرکت سهامی بیمه ایران و سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران منعقد گردید .

 

متن کامل دستورالعمل اجرایی بسته بیمه ای صنایع کوچک را می توانید ازاینجا دانلود کنید .

 

 

 

 

♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣

 

 

 

تفاهم نامه همکاری مشترک فی مابین وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران

به منظور گسترش همکاری ها ، تقویت مشارکت و استفاده بهینه از منابع ، ظرفیتها و امکانات و توانایی های علمی و فنی موجود و با هدف تقویت و توسعه تعاونی های صنعتی تفاهم نامه دوجانبه ای ما بین وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران منعقد گردید .

متن کامل تفاهم نامه را می توانید از اینجا دانلود کنید .

 

تفاهم نامه مشترک شرکت شهرکهای صنعتی و کمیته امداد امام خمینی ( ره )

 

در راستای اجرائی نمودن تفاهم نامه مشترک فی مابین سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و کمیته امداد امام خمینی ( ره ) به شماره 2037022/1 مورخ 18/9/94 جلسه ای بین شرکت شهرکهای صنعتی لرستان و کمیته امداد استان برگزار گردید و موارد ذیل مورد توافق طرفین قرار گرفت؛ در صورت پذیرش مددجویان معرفی شده، کمیته امداد امام خمینی خدمات ذیل را به کارفرمایان ارائه می دهد.

 

تعهدات کمیته امداد لرستان:

 

1-   آموزش تخصصی نیروی انسانی طبق نظر کارفرما؛ با همکاری مراکز فنی و حرفه ای و پرداخت هزینه توسط کمیته امداد امام خمینی ( ره )

 

2-     پرداخت بیمه سهم کارفرما از طرف کمیته امداد در صورت پذیرش مددجو ( سال اول 100% حق بیمه و سال دوم 50% )

 

3-   پرداخت تسهیلات از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی تا سقف 1000 میلیون ریال به کارجویان واجد شرایط کمیته امداد به منظور اشتغال در بنگاه های اقتصادی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی

 

4-     پرداخت تسهیلات کارفرمائی به ازاء جذب هر مددجو 150 میلیون ریال وام قرض الحسنه تا سقف 5 نفر و 750 میلیون ریال

 

      تعهدات شرکت شهرکهای صنعتی لرستان:

 

1-     تخصیص فضای فیزیکی به نماینده کمیته امداد در مرکز کسب و کار خرم آباد و دیگر شهرکها بنا به درخواست کمیته امداد جهت استقرار نماینده کمیته امداد و ارتباط با صنعتگران

 

2-   عضویت نماینده کمیته امداد در کلینیک سیار و حضور در جلسات ماهانه با کارفرمایان مستقر در شهرکهای صنعتی برای معرفی خدمات کمیته امداد

 

3-   در حوزه گلیم، جاجیم و ماشته افرادیکه تحت پوشش کمیته امداد هستند به شرکت معرفی گردیده تا از طریق خوشه گلیم استان تحت حمایت قرار گیرند

 

4-   مفاد تفاهم نامه و خدمات قابل ارائه از طرف کمیته امداد به واحدهای صنعتی مستقر در شهرکها اطلاع رسانی شود ( از طریق مکاتبه و ارسال پیامک)

همکاری با مددجویان واجد شرایط کمیته امداد جهت راه اندازی کسب و کار در شهرکها و نواحی صنعتی