گردش کار عقد قرارداد

شرايط دريافت زمين و تسهيلات در هريک از شهرکهاي صنعتي استان به شرح زير ميباشد :


1 -  ارائه اعلاميه تاسيس و يا معرفي نامه دريافت زمين از سازمان صنايع و معادن استانها و يا ساير دستگاههاي زيربط براي واحدهاي انتقالي به شهركهاي صنعتي


2  -  حق انتفاع از اراضي و تاسيسات در شهركهاي صنعتي بصورت ذيل دريافت مي گردد:


*  مبلغ 30% قرارداد بصورت نقد و مابقي طي اقساط30 الي 45 ماهه  (بر حسب نوع شهرك)


*  ايثار گران برابر تعريف مصوب مجلس شوراي اسلامي مبلغ 20% نقد و مابقي طي اقساط 4 ساله


*  دارندگان ثبت اختراع و قهرمانان ملي مبلغ 20% نقد و مابقي طي اقساط 2 سال و نيمه


شرايط واگذاري زمين- ارایه در خواست زمین به انضمام تصویر جواز تاسیس


* متقاضیان محترم پس ازارایه جواز تاسیس یا نامه انتقالی خود به مدیر عامل یا معاونت طرح و توسعه ، مشاوره های ائلیه مورد نیاز در زمینه طرح مورد نظر را دریافت خواهند نمود . همچنین در این مرحله در مورد بعضی صنایع خاص انطباق طرح مذکور با ضوابط زیست محیطی مورد بررسی قرار میگیرد .- معرفي متقاضی به دفتر فنی جهت تعیین قطعه زمین در زون مربوطه


* معاونت طرح و توسعه پس از بررسی الزامات زیست محیطی متقاضیان محترم را به حوزه معاونت امور اجرایی (دفتر فنی ) معرفی نموده تا مطابق با نقشه های پلان تفکیکی قطعه زمین مورد نظر تایین گردد .- معرفي متقاضی به دفتر فنی جهت مشخص نمودن ابعاد زمین و ارائه بر و کف


* پس از این مرحله متقاضیان به دفتر فنی جهت مشخص نمودن ابعاد زمین و ارائه بر و کف معرفی می شوند . دفتر فنی نیز طبق نقشه هاي موجود  ابعاد زمین مورد نظر را مشخص  و تاييد مینماید .- محاسبات مالي و نحوه پرداخت مبالغ 


*پس از مشخص شدن ابعاد و محل استقرار  زمین ، مبالغ پرداختي از بابت زمين مورد نظر  و نحوه پرداخت آن با تائيد امور مالي محاسبه و برگه پرداخت آن با تعيين زمان معين در اختیار متقاضیان قرار داده میشود .- تحویل دفترچه قرارداد تخصیص زمین به متقاضی


*پس از پرداخت مبالغ  ، و تکمیل شدن پرونده توسط امورمالي  دفترچه قرارداد در دو نسخه تنظیم شده به امضای متقاضی ، مدیر عامل و یکی از اعضای هیات مدیره رسیده و  پس از تكميل تحویل متقاضی می گردد . در ضمائم دفترچه مزبور کلیه ضوابط ساختمانی و فنی مورد نظر درج و برای تسریع در انجام امور مربوطه به عملیات عمرانی تا مرحله صدور پایان کار در اختیار متقاضیان قرار داده میشود .- معرفي متقاضی به دفتر فنی جهت تحویل زمین و ارائه بر و کف


* پس از این مرحله متقاضیان به دفتر فنی جهت تحویل زمین معرفی می شوند . دفتر فنی نیز طبق برنامه در کوتاهترین زمان ممکن (48 ساعت ) با مراجعه به شهرک صنعتی و تنظیم صورت مجلس قطعه زمین مورد نظر را به متقاضیان محترم تحویل مینماید .


 


 


شرايط انشعاب آب- ارایه درخواست نصب انشعاب آب به واحد امور فني


* متقاضیان محترم باید جهت نصب انشعاب آب به واحد امور فني مراجعه نموده و فرم درخواست نصب انشعاب آب را دریافت و پس از امضا تحویل واحد مذکور دهند .- تعیین سایز کنتور و ارجاع درخواست به واحد تاسیسات


* واحد امور قرار دادها با بررسی جواز تاسیس متقاضی ،میزان برداشت متقاضی را طی همان فرم تعیین به واحد تاسیسات اعلام می نماید .- اعلام هزينه انشعاب و لیست لوازم مورد نیاز  توسط واحد تاسیسات


* واحد تاسیسات با توجه به حجم برداشت تعیین شده در فرم در خواست انشعاب کنتور هزينه انشعاب و  لیست لوازم مورد نیاز جهت وصل انشعاب را طی همان فرم به متقاضی اعلام می نماید .- پرداخت مبالغ انشعاب


* متقاضی پس از پرداخت مبالغ نسبت به  تكميل مدارك با هماهنگي واحد مالي و تاسيسات اقدام نماید . واحد تاسیسات  با هماهنگی متقاضی و در اسرع وقت تاریخ نصب کنتور را تعیین و به متقاضی اعلام می نماید .- پلمپ نمودن کنتور و تحویل به متقاضی در ورودی زمین تخصیصی


* پس از نصب کنتور و پلمپ آن توسط واحد تاسیسات ، به متقاضی تحویل داده می شود .


+ متقاضیان محترم پس از نصب و پلمپ کنتور باید خرابی کنتور را بلافاصله به امور تاسیسات شرکت اعلام فرمایند .شرايط انشعاب گاز- ارایه درخواست متقاضی به واحد امور فني


* متقاضیان محترم باید در ابتدا نسبت به ارایه درخواست کتبی مبنی بر اعلام نیاز به شرکت ارایه نمایند که این درخواست جهت پیگیری به مسئول امور قراردادهای شرکت ارائه میشود .- معرفی متقاضی به شرکت گاز جهت برآورد گاز مصرفی


* متقاضی از سوی امور فني به شرکت گاز ( امور گاز رسانی به صنایع ) جهت بازدید از واحد و برآورد گاز مصرفی معرفی میگردد .- انعقاد قرارداد بین شرکت و متقاضی و پرداخت سهم الشرکه


* پس از تعیین میزان گاز مصرفی توسط کارشناس شرکت گاز و اعلام مکتوب میزان مصرف گاز واحد به شرکت شهرکهای صنعتی ، امور فني و مالي  شرکت سهم الشرکه واحد را اعلام و هزینه ها تقسیط می گردد .- معرفی متقاضی به شرکت گاز جهت عقد قرار داد وصل انشعاب


* پس از پرداخت هزینه ها ( نقد و اقساط ) ، متقاضی به شرکت گاز استان جهت انعقاد قرارداد معرفی میگردد .


 


شرايط انشعاب برق- ارایه درخواست متقاضی به واحد امور  متقاضيان


* متقاضیان محترم جهت اخذ انشعاب برق به امور قني مراجعه نموده و درخواست خود براساس نیاز پیش بینی و بر آورد شده را تحویل این واحد میدهند . این درخواست بلافاصله توسط واحد فنی  بررسی و در صورت مثبت بودن  نسبت به محاسبه و اعلام هزینه ها به متقاضی اقدام مینماید.- معرفی متقاضی به شرکت توزیع برق استان توسط امور فني


* پس از ارائه فیش واریزی هزینه برق از سوی متقاضی به امور فني و مالي متقاضی بر اساس فرم تیپ جهت انعقاد قرارداد به شرکت توزیع برق استان معرفی می گردد .- انعقاد قرارداد وصل انشعاب با به شرکت توزیع برق استان


* متقاضی می بایست ضمن انعقاد قرارداد با به شرکت توزیع برق ، نسبت به انجام تعهدات و ضوابط جهت تهیه نقشه و طرح و تعیین محل احداث اطاقک برق اقدام و نهایتا پس از انجام مقدمات فوق ، تعهدات فنی خود در قرارداد مشترک با شرکت توزیع برق را انجام دهد .- وصل انشعاب متقاضی توسط شرکت توزیع برق


* اجرای تعهدات متقاضی که در قرار داد تیپ شرکت توزیع برق مشخص گردیده ، از سوی پیمانکار واجد صلاحیت ( با نظر شرکت توزیع ) انجام میشود . این تعهدات شامل تهیه ترانس ، تهیه و نصب تیر بتونی اضافی ، کات اوت و متعلقات مربوطه ، سیم و حفر چاه ارت و می باشد . آخرین مرحله وصل به شبکه با نظر شرکت توزیع می باشد .


 


شرايط گواهي پايان كار- ارایه مدارک مورد نیاز به دفتر فنی شرکت


* متقاضیان محترم باید در ابتدا نسبت به تهیه و ارایه مدارک ذیل به دفتر فنی شرکت اقدام نمایند :


  • تکمیل و ارایه فرم تقاضای صدور گواهی پایان کار ( متقاضیان باید فرم مربوطه را از دفتر فنی تهیه و تکمیل نمایند . )
  • فرم تکمیل شده نظارت ساختمان که به تایید مهندس ناظر و متقاضی رسیده باشد . ( متقاضیان باید فرم مربوطه را از دفتر فنی تهیه و تکمیل نمایند . )

- بازدید از واحد توسط نماینده دفتر فنی شرکت و تهیه گزارش


* پس از ارایه مدارک توسط متقاضی نماینده دفتر فنی مطابق یک برنامه زمانی از واحد مورد نظر بازدید بعمل آورده و نسبت به تهیه گزارش و پلان موقعیت ساختمانهای احداث شده اقدام می نماید .- تایید گزارش بازدید توسط مدیر فنی و اخذ تعهد از متقاضی


* پس از ارائه گزارش بازدید به مدیر دفتر فنی و در صورت تایید آن ، از متقاضی تعهدی مبنی بر عدم هرگونه ساخت و ساز غیر مجاز پس از صدور گواهی پایان کار ( بدون مجوز شرکت شهرکها ) اخذ می شود .- صدور گواهی پایان کار و تحویل به متقاضی


* گواهی پایان کار ساختمان در دو نسخه تنظیم گردیده و در صورت نداشتن بدهی ، پس از امضای مدیر