گالری تصاویر - سفر معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت به استان لرستان آذر 95