گالری تصاویر - بازدید میدانی رییس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی از روند اجرایی تصفیه خانه شهرکهای صنعتی خرم آباد شماره 1و2