گالری تصاویر - بازدید مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی لرستان از روند اجرایی پروژه های شهرک صنعتی دورود 1 و2