گالری تصاویر - بازدید رییس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی لرستان به همراه رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان از واحدهای صنعتی مستقر در شهرک صنعتی کوهدشت اسفند 95