گالری تصاویر - بازدید استاندار از پتروشیمی کوهدشت 24 فروردین 96