اختصاص 100 هزار میلیارد ریال تسهیلات به صنایع کوچک کشور

رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی لرستان از اختصاص100هزار میلیارد ریال  تسهیلات به صنایع کوچک کشور خبر داد.

فرزاد محمدی به نقل از معاون وزیر صنعت،معدن وتجارت  گفت : برپایه طرح ایجاد رونق در صنایع کوچک  این سازمان، هیات دولت با هدف ایجاد اشتغال پایدار وخروج از رکود  برای  40درصد از این واحدها ، مبلغ40 هزار میلیاردریال  تسهیلات برای راه اندازی مجدد اختصاص  خواهد داد.

مدیر عامل سازمان صنایع کوچک وشهرکهای صنعتی ایران با اشاره به اینکه  67هزارواحد صنعتی پایین تراز ظرفیت  اسمی مشغول  فعالیت هستند ، خاطر نشان کرد:  به منظور افزایش ظرفیت تولید 20درصد این واحدهای صنعتی 60 هزار میلیارد ریال تسهیلات از سوی هیات دولت اختصاص یافت که اجرای پروژه های بهبود در این واحدها منجر به ایجاد 81هزار شغل جدید خواهد شد.

دکتر سید ابریشمی  سهم صنایع کوچک از کل صنایع را 92 درصد عنوان کرد و  گفت: بااختصاص تسهیلات 100هزار میلیار ریالی هیات وزیران  بخش عمده ای از مشکل  اشتغال و کاهش ظرفیت تولید واحدهای صنعتی  که  ازدغدغه های اصلی دولت  به شمار می رود ،رفع خواهد شد.

مدیر عامل سازمان صنایع کوچک وشهرکهای صنعتی ایران سهم صنایع کوچک از میزان اشتغال صنعتی کشور را 45 درصد اعلام و  خاطر نشان کرد: در حال حاضر سهم ارزش تولیدات این صنایع 17 درصد کل صنایع است.  

دکتر سید ابریشمی با  اشاره به اینکه 81هزار واحد صنعتی  کوچک با اشتغالی بالغ بر یک میلیون نفر درسراسر کشور مستقر هستند، گفت:  از این تعداد 14  هزار واحد صنعتی کوچک طی سالهای اخیر به دلایل مختلف از چرخه تولید خارج ومتوقف شده اند که را ه اندازی این واحدها برای  حدود 112هزار نفر اشتغال ایجاد خواهد کرد.