بررسی مشکلات شهرکهای صنعتی لرستان با حضور معاون برنامه ریزی و مدیر حقوقی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران

به گزارش روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی لرستان، بختيار رازاني اظهار داشت: طی این جلسه مشکلات واحدهای صنعتی از جمله شركت بنيان صنعت لرستان و  شركت مخملكوه باختر با حضور معاون برنامه ریزی و مدیر حقوقی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران مورد بررسی قرار گرفت. 
مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی لرستان افزود: موضوع این نشست تعيين تكليف مستحدثات عرصه فسخ قرارداد و استردادى از شركت مخملكوه باختر و واگذارى مجدد شده به شركت بنيان صنعت لرستان واقع در شهرك صنعتى شماره ٢ خرم آباد بود.
بختیار رازانی گفت: طی این جلسه و پس از بازديد از محل و اعلام راهكارها و انتظارات لازم در مراعات قانون و مقررات و توافقات فى مابين با صدور چك معادل مطالبات شركت مخملكوه باختر از جانب شركت بنيان صنعت تعيين تكليف گرديد.
وی اضافه کرد : همچنین از محل اجراى كارخانه لاستيك سازى نيكرو گسترش در شهرك صنعتى شماره ٣ خرم آباد و معرفى عرصه متعلق به منابع طبيعى بازديد بعمل آمد و مراتب مذاكرات و توافقات با مقامات منابع طبيعى به اطلاع معاون برنامه ريزى سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران رسيده و از مراحل پيشرفت فيزيكى طرح بازديد ميدانى بعمل آمد.