برگزاری دوره آموزشی ایمنی و بهداشت محیط کار در شهرک صنعتی دورود

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان لرستان از برگزاری دوره آموزشی ایمنی و بهداشت محیط کار در شهرک صنعتی دورود خبر داد .

 

به گزارش روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی لرستان، بختيار رازاني مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی لرستان اظهار داشت: این دوره  باتوجه به اهمیت آموزش های ایمنی و بهداشت کار و به منظور توسعه فرهنگ ایمنی و شرایط کار مناسب و گسترش و ارتقاء سطح آموزش های نیروی کاربرگزار شد. 

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی لرستان  تصریح کرد: آشنایی با عوامل زیان آور محیط کار شامل انواع عوامل فیزیکی، شیمیایی، روانی، ارگونومیکی، بیولوژیکی و مکانیکی و توصیف استانداردها، روش های حذف و پیشگیری از عوامل زیان آور یکی از اهداف مهم این دوره بود.       

رازانی  بیان کرد:  در اين دوره آموزشي كارشناسان و صاحبظران در اين بخش به ارائه مطالبي در حوزه هاي تعریف مفاهيم  ایمنی  - ریسک واهمیت رعایت مسائل مرتبط با ایمنی و آشنایی با قوانین کار مرتبط با حفاظت وایمنی وشناسایی خطرات محیط کار وعوامل زیان آور محبط کار وراههای کنترلی وحوادث ناشی از کار ، آموزش بهداشت فردی وهمچنین سرطانها واثرات تغذیه ومواد شیمیایی محیط کار در بروز سرطان وراههای کنترل آن وهمچنین عوارض ناشی   از صدا وراههای کنترلی آن پرداختند.

رازانی در ادامه بیان کرد :  این دوره به مدت 8 ساعت و با همکاری پرسنل آتشنشانی در شهرک صنعتی دورود  برگزار شد.