برگزاری دوره آموزشی مدیریت پسماند در شهرک صنعتی الیگودرز

مديرعامل شركت شهركهاي صنعتي لرستان از برگزاری دوره آموزشی پسماند جهت مدیران و کارکنان واحدهای تولیدی در شهرک صنعتی الیگودرز خبر داد.

 

به گزارش روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی لرستان، بختيار رازاني اظهار داشت: هدف از برگزاری این کارگاه آموزشی را افزایش آگاهی مخاطبان در مدیریت پسماند واحدهای صنعتی دانست.

وی تصریح کرد: با توجه به لزوم آشنایی واحدهای صنعتی با مفاد قانون مدیریت پسماند و آیین‌نامه اجرایی آن از یک سو، همچنین اجرای ضوابط و مقررات زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست از سوی دیگر، آشنا کردن واحدهای صنعتی با قوانین و مقررات موجود و نحوه مدیریت پسماند واحدهای خود از اهمیت بالایی برخوردار است.

رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی لرستان اضافه کرد: در این دوره شرکت‌کنندگان علاوه بر آشنایی با قوانین و مقررات، با نحوه تهیه فرم‌های خود اظهاری پسماندهای صنعتی و امحاء و دفع اصولی پسماندهای صنعتی آشنا شدند.

رازانی با بیان اینکه زمان برگزاری این دوره آموزشی 8 ساعت بود، افزود: از ابتدای سال تاکنون 43 دوره آموزشی حضوری و 14 دوره آموزشی غیر حضوری توسط این شرکت جهت مدیران و کارشناسان واحدهای صنعتی در حوزه های مدیریتی، مهارتی و کارشناسی برگزار شده است.