جلسه بررسی مسائل و مشکلات شهرک فرآوری سنگ دوره چگنی

                         

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی لرستان از تشکیل جلسه بررسی مسائل و مشکلات شهرک فرآوری سنگ دوره چگنی با حضور مسئولین استانی در این شهرستان خبر داد

به گزارش روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی لرستان ، بختیار رازانی مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی در جلسه ای که به منظور بررسی مسائل و مشکلات شهرک سنگ شهرستان چگنیبا حضور فرماندار شهرستان چگنی ، مدیر کل  منابع طبیعی ، معاون سازمان بازرسی و رئیس امور اراضی استان لرستان در محل احداث شهرک برگزار گردید اظهار داشت :این جلسه با حضور مسئولین ذیربط به منظور پیگیری  مشکلات واگذاری زمین شهرک فرآوری سنگ دوره چگنی در این شهرستان برگزار ، مقرر گردید پس از حذف اراضی دارای پوشش جنگلی ، مابقی اراضی جهت انتقال سند و انجام عملیات شهرک سازی به این شرکت اعلام گردد .

رازانی گفت: متاسفانه بررسی های میدانی نشان میدهد شهرستان چگنی فاقد زمین مناسب جهت اجرای مصوبه هیات محترم وزیران و شهرک صنعتی می باشد با عنایت به اینکه اکثر اراضی سطح شهرستان دارای پوشش جنگلی می باشد ، بایستی در نقطه ای که کمترین پوشش جنگلی را دارد نسبت به ایجاد شهرک اقدام نمود .

رازانی  در ادامه تصریح نمود : از مزایای ایجاد و راه اندازی شهرک صنعتی و سنگ ، استقرار واحدهای فرآوری سنگ و جلوگیری از خام فروشی معادن که دارای مزیت نسبی در کشور می باشند و ایجاد اشتغال در منطقه و شهرستان دوره چگنی است .

وی گفت: بیش از 10 سال از مصوبه هیات محترم دولت در خصوص ایجاد این شهرک میگذرد که متاسفانه بدلیل مشکلات ناشی از عدم تخصیص زمین تا کنون محقق نشده است و در صورت همکاری متولیان مربوطه قابلیت ایجاد یک شهرک با اولویت پتانسیل های موجود منطقه خصوصا معادن سنگ و صنایع تبدیلی  وجود دارد .

تصاویر مربوط به خبر