جلسه شورای معاونین و مدیران شرکت شهرکهای صنعتی لرستان

نشست شورای معاونین و مدیران شرکت شهرک‌های صنعتی استان لرستان با حضور مدير عامل شركت برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت شهرک‌های صنعتی لرستان  این نشست با حضور مدیرعامل، معاون برنامه ريزي، معاون عمران و محیط زیست، ، معاون صنايع كوچك و مديران شركت، درفتر مدير عامل برگزار گرديد.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی لرستان  ، در این نشست با توجه به نامگذاری سال از سوی مقام معظم رهبری بعنوان حمایت از کالای ایرانی  دیدگاه‌ها و راهبردهای اصلی شركت در سال جاري را تشریح کرد و در ادامه، هریک از معاونین و مدیران به ارائه گزارش حوزه مسئولیت خود و چالش‌ها و فرصت‌های پیش رو پرداختند.

بختیار رازانی  در ادامه افزود : برنامه های حمایتی برای کالای ایرانی شامل فرهنگ سازی استفاده از کالای ایرانی ، برنامه حمایت از واحدهای صادراتی و اقدامات شهرک سازی و توسعه و تکمیل زیرساخت ها و حمایت از صنایع کوچک به عنوان مهمترین برنامه های این شرکت در سال جاری می باشد .

رازانی با بیان عملکرد سال گذشته در هر یک از حوزه ها به بیان نقاط ضعف و قدرت فعالیت های شرکت پرداخت و توسعه شهرکهای صنعتی موجود را بعنوان اولویت سخت افزاری سال جاری بیان نمود .

وی همچنین در جهت حمایت از کالای ایرانی به حمایت همه جانبه از واحدهای صنعتی کوچک توصیه نمود .

در پایان این نشست مقرر شد برای انجام هر یک از امور محوله علاوه بر وظایف ذاتی هر یک از بخش ها، نسبت به تشکیل کارگروههای رفع موانع اقدام و نظرات کارشناسی جهت جمع بندی نهایی و اتخاذ تصمیم در جلسات بعدی مطرح گردد.