جلسه هم اندیشی در خصوص برگزاری همایش خوشه گلیم ، جاجیم و ماشته لرستان

جلسه هم اندیشی برگزاری  همایش خوشه گلیم ، جاجیم و ماشته لرستان با حضور مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی لرستان ، معاون صنایع کوچک ، عامل خوشه و نمایندگان اداره کل میراث فرهنگی در محل شرکت شهرکهای صنعتی لرستان برگزار شد

 

به گزارش روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی لرستان بختیار رازانی مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی لرستان گفت : این جلسه به منظور برگزاری همایش خوشه گلیم ، جاجیم و ماشته لرستان با هدف ارائه گزارش عملکرد 3 ساله خوشه با حضور مدیرعامل و معاون صنایع کوچک شرکت شهرکهای صنعتی ، عامل خوشه و نمایندگان اداره کل میراث فرهنگی در محل دفتر این شرکت برگزار گردید .

 

رازانی اعلام کرد : از دیگر محوریت های همایش ملی گلیم جاجیم و ماشته لرستان  تأثیرات فرهنگی، اجتماعی، تاریخی و فناوری، ، سرمایه گذاری، اشتغال و آموزش را برشمرد.  

 

رازانی  اظهار داشت: همایش ملی چالش ها و راهکارهای توسعه گلیم نقش برجسته با «محوریت گلیم نقش برجسته وتوسعه آن در استان» در استان لرستان  برگزار می شود.

تصاویر مربوط به خبر