عملیات ممیزی HSEE برای40 واحد صنعتی مستقر در شهرکهای صنعتی لرستان

رییس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی لرستان از عملیات ممیزی HSEE  برای 40  واحد صنعتی مستقر در شهرکهای صنعتی استان در سال جاری خبر داد.

بنابرگزارش روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی استان لرستان، بختیار رازانی اظهار داشت: در راستای تحقق اهداف برنامه جامع مدیریت ایمنی، بهداشت، محیط زیست و انرژی (HSEE) و جلوگیری از خطرات و خسارات احتمالی و لزوم توجه به اقدامات پیشگیرانه، عملیات ممیزی 66 واحد صنعتی در شهرکهای صنعتی خرم آباد شماره (1) و (2) و بروجرد (1) در سال گذشته انجام شده و همچنین ممیزی 40 واحد در سال جاری در نظر گرفته شده است.
وی گفت: طرح ممیزی ایمنی، بهداشت، محیط زیست و انرژی برای واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی مستقر در شهرکهای‌ صنعتی خرم آباد شماره (1) و (2) و بروجرد با هدف ارتقاء سطح ایمنی، بهداشت و محیط زیست اجرا شده که تاکنون برای 66 واحد صنعتی فعال فرایند ممیزی (HSEE) انجام گرفته است.
مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی لرستان افزود: تهیه شناسنامه (HSEE) شهرک صنعتی بروجرد، شناسایی کانون‌های مستعد خطر در شهرک  شناسایی واحدهای صنعتی حساس و پر خطر از حیث ایمنی، برگزاری دوره های آموزشی مورد نیاز در حوزه (HSEE) جهت پرسنل واحدهای صنعتی، خرید 5 دستگاه خودروی آتش نشانی برای شهرکهای صنعتی خرم آباد شماره (1) ، (2) ، بروجرد، دورود، منطقه ویژه اقتصادی، در سنوات گذشته از جمله مهمترین اقدامات در حوزه مدیریت (HSEE) این شرکت است.
رازانی ادامه داد: همچنین در صدد هستیم یک دستگاه خودروی آتش نشانی برای شهرک صنعتی الیگودرز تا پایان سالجاری خریداری نماییم.

تصاویر مربوط به خبر