لزوم استفاده از فناوری های نوین در صنایع کوچک

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه اشتغال و تولید یکی از مسایل مهم کشور است، گفت: بحث اشتغال و تولید یکی از بزرگترین دغدغه های مقام معظم وهبری است و در بیانات خود در نخستین جلسه دولت دوازهم این موضوع را مطرح فرمودند. اشتغال و تولید هم چنین یکی ازسیاست های دولت است که در قالب اقتصاد مقاومتی و در چارچوب سایر اسناد بالا دستی با همکاری و هماهنگی دستگاه های مختلف اجرایی در حال اجرا است.

یزدانی یادآور شد: گام های بزرگی برای رفع موانع تولید در کشور برداشته شده است ولی حجم و انبوه مشکلات به گونه ای بوده که با وجود تلاش های گسترده، هنوز نگرانی ها به طور کامل مرتفع نگردیده است. طبق آمار سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران، میانگین بنگاه های تعطیل در شهرک ها و نواحی صنعتی ٢٠ درصد است .

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران با تاکید بر لزوم استفاده از فناوری های نوین در بحث صنایع کوچک، عنوان کرد: در وضعیت کنونی کشور و در شرایطی که رقابت، کیفیت و حداقل هزینه تمام شده حرف نخست را می زند، استفاده از فناوری در صنایع اهمیت ویژه ای دارد بنابراین نوع نگاه بنگاه ها به بازار باید تغییر کند.

وی گفت: اگر واحدها در حوزه بازاریابی نوین اقدامی نکنند، بنگاه ها به مرور دچار آسیب می شوند بنابراین اگر نوع نگاه بنگاه ها در بازار تغییر نکند، در آینده و در هر دولتی، به ناچار تعطیل می شوند. امروزه بنگاه های خدماتی توزیعی که از فناوری های نوین بهره می برند، می توانند به طور مستقیم با مردم در ارتباط باشند.

یزدانی با بیان این که مشکلات فرا روی صنایع متوسط و کوچک شناسایی شده است، خاطرنشان کرد: لیست مشکلات صنایع کوچک در اختیار مجلس قرار گرفته است و برای نمایندگان هم ارسال خواهد شد چون رفع برخی مشکلات در بحث صنایع کوچک و متوسط به تغییر قانون نیاز دارد و امیدواریم با ارائه لایحه از سوی دولت یا ارائه طرح توسط مجلس گامی مثبت در جهت بهبود وضعیت سرمایه گذاری در کشور برداریم.

وی تاکید کرد: تعطیلی واردات به جهت حمایت از صنایع خلاف قانون است و طبق فرمایش مقام معظم رهبری تنها به شرطی که در داخل به میزان کافی محصول با کیفیت در راستای حقوق مصرف کننده تولید شود، می توان از واردات صرف نظر کرد.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران  96 درصد بنگاه های صنعتی کشور را بنگاه های متوسط و کوچک عنوان کرد و گفت: در بین بنگاه های کوچک و متوسط 3500 بنگاه بالای صد نفر شاغل دارند و 92 درصد باقی مانده زیر 100 نفر اشتغال دارند به همین دلیل مشکلات شان بیش از بنگاه های بزرگ است.

وی با تاکید بر اهمیت آموزش در بنگاه های کوچک و متوسط اذعان داشت: بنگاه های کوچک عمدتا به آموزش و پژوهش توجه کمتری دارند و بعضاً بازار جهانی را نمی بینند. به همین دلیل نگاه ما در سازمان صنایع کوچک معطوف به آموزش این بنگاه ها است و در راستای حمایت از این بنگاه ها در داخل شهرک ها  و نواحی صنعتی، آموزش همه جانبه را به عنوان یک اصل و به صورت رایگان در اختیار آن ها قرار داده ایم.

یزدانی درخصوص تمهیدات سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران برای افزایش سرمایه گذاری در این شهرک ها گفت:50 درصد هزینه طرح تحقیقاتی بنگاه ها و نیمی از هزینه شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی از سوی سازمان صنایع کوچک تقبل می شود. همچنین در حوزه استاندارد همه هزینه ها در بحث بازرسی و آزمایشگاه در مناطق کمتر توسعه یافته از سوی شرکت شهرکهای صنعتی استانها پرداخت می شود.

وی افزود: به مدت یک سال دفاتر سازمان را در اختیار شرکت های مشاور و دانش بنیان قرار می دهیم تا بتوانند روی پای خود بایستند و با بنگاه

تصاویر مربوط به خبر