نشست مشترک مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی لرستان با رئیس و هیات مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری لرستان

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی لرستان در دیدار با رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری لرستان به نحوه ارجاع و همکاری کانون و کارشناسان رسمی مرتبط در امور قیمت گذاری اراضی تحت مالکیت شرکت شهرکهای صنعتی لرستان پرداختند .

به گزارش روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی لرستان بختیار رازانی اظهار کرد: در این جلسه که با حضوررئیس و مدیران کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان لرستان در محل دفتر این شرکت برگزار گردید زمینه های همکاری متقابل و نحوه ارجاع و همکاری کانون و کارشناسان رسمی مرتبط در امور قیمت گذاری اراضی تحت مالکیت شرکت شهرکهای صنعتی لرستان مورد بررسی قرار گرفت   .

وی ادامه داد: تشریح وضعیت قیمت گذاری حقوق انتفاع قراردادهای شرکت در شهرکها و نواحی صنعتی و توجه کارشناسان در ارزیابی مالکیت معنوی و ارزش گذاری خدمات مرتبط با حق انتفاع واحدهای صنعتی خصوصا در امور ارجاعی بانکها به کارشناسان ازجمله مباحث مطرح شده در این جلسه بوده است .

وی اضافه کرد: کلیه موارد مشمول کارشناسی مرتبط یا شرکت شهرکهای صنعتی به صورت مستقیم به کانون کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع داده خواهد شد .