کسب مقام اول شرکت شهرکهای صنعتی لرستان بر اساس ارزیابی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران

رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی لرستان گفت : این شرکت بر اساس ارزیابی سال 92 سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران مقام اول را به خود اختصاص داد .

 

فرزاد محمدی گفت : سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران سالانه بر اساس شاخص های خاصی که در مجمع عملکرد استانها دارد به ارزیابی عملکرد استانها می پردازد که نتیجه آن ارزیابی در سال بعد منتشتر می شود .

وی ادامه داد:این ارزیابی در چهار حوزه فنی ، حقوقی ، برنامه ریزی و صنایع کوچک مورد بررسی قرار می گیرد که در بخش فنی پروژه های عمرانی و تامین زیرساخت شهرکها و در بخش حقوقی فسخ قراردادهای راکد و واگذاری به سرمایه گذاران جدید و در بخش برنامه ریزی شاخص های مالی و آماری و در بخش صنایع کوچک حمایت مالی از واحدهای صنعتی سنجیده می شود .

محمدی افزود: این شرکت در سالهای گذشته عموما آخر بوده که با برنامه ریزی و تدابیر اتخاذ شده نسبت به کاهش انحراف عملکرد با برنامه های هدف گذاری شده اهتمام بیشتری به عمل آمده که خوشبختانه توانستیم در ارزیابی های به عمل آمده در سال 1391 رتبه 16 در بین شرکتهای استانی و مقام پنجم در بین استانهای همگروه و در سال 1392 رتبه 7 در بین شرکتهای استانی و مقام اول در بین استانهای همگروه را به دست آوریم .

تصاویر مربوط به خبر