حمایت مالی از 3 پایان نامه تحصیلات تکمیلی در شرکت شهرکهای صنعتی لرستان

رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی لرستان از حمایت مالی 3 پایان نامه تحصیلات تکمیلی توسط شرکت شهرکهای صنعتی لرستان خبر داد.

فرزاد محمدی گفت : ارتباط بین دانشگاه و صنعت بعنوان یکی از حلقه های مفقوده زنجیره ارزش صنعت به شمار می رود و یکی از برنامه های شرکت جهت تقویت ارتباط حوزه صنعت و دانشگاه حمایت مالی از پایان نامه های تحصیلات تکمیلی دانشجویان است و این موضوع می تواند به عنوان راهکارهای انگیزشی در مرتفع نمودن نیازهای پژوهشی و تحقیقاتی صنعت و بطور کلی تقویت ارتباط بین دانشگاه و صنعت اثر بخش باشد .

وی اظهار داشت : در همین راستا به منظور کیفی سازی امور و ارتقاء سطح کیفی محصولات تولیدی 3 واحد صنعتی مستقر در شهرک صنعتی شماره 2 خرم آباد با موضوع " واکاوی و ارزیابی زنجیره تأمین محصولات صنایع غذایی " به دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد واگذار شد.

محمدی بیان کرد : در این پروژه  محصولات تولیدی واحدهای صنعتی مذکور  از 6 بعد عملکرد ، زیبایی ، همدلی ، خصوصیات ، طول عمر و تطابق در قالب پرسشنامه و توزیع فرم در یک جامعه آماری 130 نفره مورد بررسی قرار گرفته که خلاصه نتایج تحقیقات مذکور جهت اطلاع و ارتقاء سطح کیفی محصول به مدیران واحدهای صنعتی مذکور ارائه شد .

وی گفت : گزارش عملکرد و راهکارها و پیشنهادات جهت ارتقاء محصولات توسط دانشجویان به واحدهای صنعتی ارائه و به آنان توصیه شد که حتما از استانداردهای صنایع غذایی در زنجیره تأمین محصولات خود  استفاده نمایند .

محمدی اظهار داشت : واحدهای صنعتی مورد مطالعه شامل شرکت ارمغان سبز یزدان تولید فرآورده های زیتون ، شرکت لذیذ گوشت آرزویان تولید فرآورده های گوشتی و شرکت بیس تک تولید کیک بوده که در شهرک صنعتی شماره 2 خرم آباد مستقر م باشند