آغاز به کار تصفیه خانه شهرک صنعتی شماره 2 خرم آباد

به گزارش روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی لرستان، بختیار رازانی اظهار داشت: یکی از طرح های با ارزش زیست محیطی پروژه تصفیه خانه شهرک های صنعتی است که فاضلاب واحدهای صنعتی مستقر در شهرک صنعتی را تصفیه و فیلتر می کند وعلاوه بر جلوگیری از آلودگی سطحی، از آلودگی آب های زیرزمینی نیز جلوگیری کرده و از پساب این تصفیه خانه جهت مصارف فضای سبز می توان استفاده نمود.

وی گفت: سیستم تصفیه خانه شهرک صنعتی شماره ۲ خرم آباد نیز با طراحی سه مدول می باشد که اجرا در حال حاضر یک مدول بوده که دبی ورودی بر اساس سه مدول ۱۲۰۰ متر مکعب در روز و دبی ورودی جهت یک مدول اجرا شده ۴۰۰ متر مکعب و سیستم تصفیه خانه بصورت لجن فعال می باشد.

بختیار رازانی افزود: تصفیه خانه شهرک صنعتی شماره 2 خرم آباد در اسفند ماه سال گذشته وارد مدار شده و واحدهای صنعتی فاضلاب خود را به این تصفیه خانه وارد می کنند و پساب این تصفیه خانه بعد از فرآیند تصفیه جهت آبیاری فضای سبز شهرک استفاده خواهد شد.

وی بیان کرد: تاکنون ۳ تصفیه خانه در شهرکهای صنعتی شماره ۱ و ۲ خرم آباد و بروجرد ایجاد و تجهیز شده است که تصفیه خانه شهرک صنعتی شماره ۱ خرم آباد یک مدول بوده و با فرآیند سیستم لجن فعال و با ظرفیت تصفیه ۳۵۰ متر مکعب در روز منطبق با استانداردهای زیست محیطی فعالیت می کند که دارای قسمتهای مختلف ایستگاه پمپاژ و آشغالگیر، متعادل ساز بی هوازی، هوا دهی، ضدعفونی (کلرزنی)، ذخیره پساب و لجن و بستر لجن خشک کن و  واحد دانه گیر و چربی گیر است.

تصاویر مربوط به خبر