آرشیو اخبار

بازدید استاندار لرستان از شهرک و ناحیه صنعتی کوهدشت

بازدید استاندار لرستان از شهرک و ناحیه صنعتی کوهدشت

رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی لرستان از بازدید استاندار لرستان از شهرک صنعتی کوهدشت و ناحیه صنعتی خوشناموند خبر داد.

ادامه خبر
دستیابی به اهداف سازمانی با ایجاد روابط بهتر بین کارکنان

دستیابی به اهداف سازمانی با ایجاد روابط بهتر بین کارکنان

مديرعامل شركت شهركهاي صنعتي لرستان از برگزاری دوره آموزشی آشنایی با دوره مدیریت رفتار سازمانی برای مدیران و کارشناسان واحدهای صنعتی مستقر در شهرکهای صنعتی استان خبر داد.

ادامه خبر
ایجاد اشتغال با راه اندازی مجدد واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل

ایجاد اشتغال با راه اندازی مجدد واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل

رییس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی لرستان از ایجاد اشتغال با راه اندازی واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل در جلسات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان خبر داد.

ادامه خبر
اولین نشست مشاوران جوان و جوانان کارآفرین شهرکهای صنعتی لرستان

اولین نشست مشاوران جوان و جوانان کارآفرین شهرکهای صنعتی لرستان

رییس هیات مدیره و مديرعامل شركت شهرک های صنعتی لرستان از اولین نشست مشاوران جوان و جوانان کارآفرین شهرکهای صنعتی لرستان خبر داد.

ادامه خبر
برگزاری دوره آموزشی نشان و برند سازی جهت صنعتگران شهرکهای صنعتی لرستان

برگزاری دوره آموزشی نشان و برند سازی جهت صنعتگران شهرکهای صنعتی لرستان

مديرعامل شركت شهركهاي صنعتي لرستان از برگزاری دوره آموزشی آشنایی با نشان و برند سازی برای مدیران و کارشناسان واحدهای صنعتی مستقر در شهرکهای صنعتی استان خبر داد.

ادامه خبر
برگزاری دوره آموزشی کنترل کیفیت عمومی جهت صنعتگران شهرکهای صنعتی لرستان

برگزاری دوره آموزشی کنترل کیفیت عمومی جهت صنعتگران شهرکهای صنعتی لرستان

مديرعامل شركت شهركهاي صنعتي لرستان از برگزاری دوره آموزشی آشنایی با کنترل کیفیت عمومی برای مدیران و کارشناسان واحدهای صنعتی مستقر در شهرکهای صنعتی استان خبر داد.

ادامه خبر