آرشیو اخبار

برگزار ی اولین کارگاه آموزشی مبارزه با پولشویی در شرکت شهرکهای صنعتی لرستان

برگزار ی اولین کارگاه آموزشی مبارزه با پولشویی در شرکت شهرکهای صنعتی لرستان

مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی لرستان از برگزاری دوره آموزشی مبارزه با پولشویی در این شرکت خبر داد.

ادامه خبر
برگزاری جلسه شورای راهبری خوشه جاجیم و گلیم لرستان

برگزاری جلسه شورای راهبری خوشه جاجیم و گلیم لرستان

مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی لرستان از برگزاری جلسه شورای راهبری خوشه جاجیم و گلیم استان خبر داد.

ادامه خبر
بهره برداری از ایستگاه آتش نشانی شهرک صنعتی شماره 2 خرم آباد

بهره برداری از ایستگاه آتش نشانی شهرک صنعتی شماره 2 خرم آباد

مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی لرستان از بهره برداری ایستگاه آتش نشانی شهرک صنعتی شماره 2 خرم آباد خبر داد.

ادامه خبر
بهره برداری از  پروژه انبار مسقف و بارانداز منطقه ویژه اقتصادی لرستان

بهره برداری از پروژه انبار مسقف و بارانداز منطقه ویژه اقتصادی لرستان

مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی لرستان از بهره برداری پروژه انبار و بارانداز منطقه ویژه اقتصادی لرستان خبر داد.

ادامه خبر
مراسم کلنگ زنی کارخانه لاستیک سازی در شهرک صنعتی شماره 3 خرم آباد

مراسم کلنگ زنی کارخانه لاستیک سازی در شهرک صنعتی شماره 3 خرم آباد

مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی لرستان از مراسم کلنگ زنی احداث کارخانه لاستیک سازی در شهرک صنعتی شماره 3 خرم آباد خبر داد .

ادامه خبر
بهره برداری از شبکه روشنایی معابر شهرک صنعتی بروجرد

بهره برداری از شبکه روشنایی معابر شهرک صنعتی بروجرد

مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی لرستان از بهره برداری شبکه روشنایی معابر شهرک صنعتی بروجرد خبر داد.

ادامه خبر