آرشیو اخبار

تکمیل شبکه روشنایی معابر شهرکها و نواحی صنعتی استان لرستان

تکمیل شبکه روشنایی معابر شهرکها و نواحی صنعتی استان لرستان

مديرعامل شركت شهركهاي صنعتي لرستان از تکمیل شبکه روشنایی معابر شهرکها و نواحی صنعتی استان خبر داد.

ادامه خبر
برگزاری جلسه پایش عملکرد سال دوم خوشه گلیم،جاجیم و ماشته لرستان

برگزاری جلسه پایش عملکرد سال دوم خوشه گلیم،جاجیم و ماشته لرستان

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی لرستان از برگزاری جلسه پایش عملکرد سال دوم توسعه خوشه گلیم، جاجیم و ماشته لرستان با حضور نمایندگان سازمان، نمایندگان اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری، عامل توسعه و دستیار عامل توسعه، جمعی از ذینفعان خوشه در محل شرکت شهرکهای صنعتی لرستان خبر داد.

ادامه خبر
پیشگیری از حادثه با رعایت اصول ایمنی و بهداشت محیط کار

پیشگیری از حادثه با رعایت اصول ایمنی و بهداشت محیط کار

مديرعامل شركت شهركهاي صنعتي لرستان از برگزاری دوره آموزشی آشنایی با اصول ایمنی و بهداشت محیط کار جهت واحدهای صنعتی مستقر در ناحیه صنعتی کوهدشت خبر داد.

ادامه خبر
نشست مشترک شرکت شهرکهای لرستان با سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

نشست مشترک شرکت شهرکهای لرستان با سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

مديرعامل شركت شهركهاي صنعتي لرستان از نشست مشترک با رییس و اعضای هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خبر داد.

ادامه خبر
رشد 71 درصدی تعداد قراردادهای سرمایه گذاری در شهرکها و نواحی صنعتی استان لرستانیس

رشد 71 درصدی تعداد قراردادهای سرمایه گذاری در شهرکها و نواحی صنعتی استان لرستانیس

رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی لرستان از رشد 71 درصدی تعداد قراردادهای سرمایه گذاری در شهرکها و نواحی صنعتی استان خبر داد.

ادامه خبر
برگزاری دوره آموزشی طرح تکریم ارباب رجوع در شرکت شهرکهای صنعتی لرستان

برگزاری دوره آموزشی طرح تکریم ارباب رجوع در شرکت شهرکهای صنعتی لرستان

مديرعامل شركت شهركهاي صنعتي لرستان از برگزاری دوره آموزشی طرح تکریم ارباب رجوع جهت کارکنان شرکت شهرکهای صنعتی استان خبر داد.

ادامه خبر