آرشیو اخبار

تورصنعتی وبازدیدمعلمان وکارکنان آموزش و پرورش ناحیه 2  ازشهرک صنعتی شماره(1)خرم آباد

تورصنعتی وبازدیدمعلمان وکارکنان آموزش و پرورش ناحیه 2 ازشهرک صنعتی شماره(1)خرم آباد

مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی لرستان از تور صنعتی و بازدید معلمان و کارکنان آموزش و پرورش ناحیه 2 از شهرک صنعتی شماره 1 خرم آباد خبر داد.

ادامه خبر
برگزاری دومین جلسه کمیته عارضه یابی واحدهای صنعتی مستقر درشهرکهای صنعتی لرستان

برگزاری دومین جلسه کمیته عارضه یابی واحدهای صنعتی مستقر درشهرکهای صنعتی لرستان

مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی لرستان از برگزاری دومین جلسه کمیته عارضه یابی واحدهای صنعتی مستقر در شهرکها ی استان خبر داد.

ادامه خبر
بازدید مدیر شورای هماهنگی امور مناطق از منطقه ویژه اقتصادی لرستان

بازدید مدیر شورای هماهنگی امور مناطق از منطقه ویژه اقتصادی لرستان

مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی لرستان از بازدید دکتر آهنگران مدیر شورای هماهنگی امور مناطق از منطقه ویژه اقتصادی لرستان خبر داد.

ادامه خبر
تشکیل کمیته عارضه یابی واحدهای صنعتی مستقر درشهرکهای صنعتی لرستان

تشکیل کمیته عارضه یابی واحدهای صنعتی مستقر درشهرکهای صنعتی لرستان

مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی لرستان از تشکیل کمیته عارضه یابی واحدهای صنعتی مستقر در شهرکها ی استان خبر داد.

ادامه خبر
برگزاری جلسه پایش خوشه جاجیم و گلیم درشرکت شهرکهای صنعتی لرستان

برگزاری جلسه پایش خوشه جاجیم و گلیم درشرکت شهرکهای صنعتی لرستان

مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی لرستان از پایش و شروع به کار خوشه جاجیم و گلیم با حضور نماینده سازمان خبر داد.

ادامه خبر
برگزاری دوره آموزشی استراتژیهای بازاریابی درمحیط رقابتی درشهرکهای صنعتی لرستان

برگزاری دوره آموزشی استراتژیهای بازاریابی درمحیط رقابتی درشهرکهای صنعتی لرستان

مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی لرستان از برگزاری دوره آموزشی استراتژیهای بازاریابی درمحیط رقابتی جهت واحدهای صنعتی مستقر در شهرکها خبر داد.

ادامه خبر