آرشیو اخبار

تصویب شهرک صنعتی شماره (3 )خرم‌آباد بعنوان منطقه ویژه اقتصادی

تصویب شهرک صنعتی شماره (3 )خرم‌آباد بعنوان منطقه ویژه اقتصادی

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی لرستان گفت: شهرک صنعتی شماره سه خرم‌آباد بعنوان منطقه ویژه اقتصادی در کارگروه تخصصی مربوطه تصویب شد.

ادامه خبر
17 میلیارد ریال اعتبارات جهت اعطای تسهیلات به واحدهای صنعتی مستقر در شهرکهای لرستان

17 میلیارد ریال اعتبارات جهت اعطای تسهیلات به واحدهای صنعتی مستقر در شهرکهای لرستان

مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی لرستان از 17 میلیارد ریال اعتبارات بانک صنعت و معدن جهت اعطای تسهیلات به واحدهای مستقر در شهرکهای صنعتی لرستان خبر داد.

ادامه خبر
برگزاری دوره آموزشی اصول ایمنی،بهداشت کار واطفاء حریق درشهرکهای صنعتی لرستان

برگزاری دوره آموزشی اصول ایمنی،بهداشت کار واطفاء حریق درشهرکهای صنعتی لرستان

مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی لرستان از برگزاری دوره آموزشی اصول ایمنی،بهداشت کار و اطفاء حریق منطقه ویژه اقتصادی خبر داد.

ادامه خبر
شهرک صنعتی شماره (3 )خرم‌آباد منطقه ویژه اقتصادی می‌شود

شهرک صنعتی شماره (3 )خرم‌آباد منطقه ویژه اقتصادی می‌شود

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی لرستان گفت: شهرک صنعتی شماره سه خرم‌آباد منطقه ویژه اقتصادی می‌شود.

ادامه خبر
بسته جدید حمایتی وزارت صنعت برای تولیدکنندگان مستقر در شهرکهای صنعتی

بسته جدید حمایتی وزارت صنعت برای تولیدکنندگان مستقر در شهرکهای صنعتی

مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی لرستان از بسته جدید حمایتی وزارت صنعت برای تولیدکنندگان مستقر در شهرکهای صنعتی خبر داد.

ادامه خبر
شرکت شهرک هاي صنعتي لرستان مقام نخست استان هاي گروه سه را کسب کرد

شرکت شهرک هاي صنعتي لرستان مقام نخست استان هاي گروه سه را کسب کرد

مديرعامل شرکت شهرک هاي صنعتي لرستان گفت: اين شرکت در ارزيابي هاي سال 92 شرکتهاي کشور، مقام نخست استانهاي گروه سوم را کسب کرده است.

ادامه خبر