حمایت مالی از 3 پایان نامه تحصیلات تکمیلی در شرکت شهرکهای صنعتی لرستان

مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی لرستان از حمایت مالی 3 پایان نامه تحصیلات تکمیلی توسط شرکت شهرکهای صنعتی لرستان خبر داد.

ادامه خبر