آرشیو اخبار اسفنند ماه سال 1394

ارتقای بازار صنعت استان با بسته های تبلیغاتی شرکت شهرکهای صنعتی لرستان

ارتقای بازار صنعت استان با بسته های تبلیغاتی شرکت شهرکهای صنعتی لرستان

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی لرستان از تهیه و ارسال انواع بسته های تبلیغاتی جهت ارتقای بازار صنعت و معرفی محصولات واحدهای صنعتی مستقر در شهرکهای صنعتی استان خبر داد .

ادامه خبر
تامین اعتبار مورد نیاز پروژه تامین آب مجتمع فولاد ازنا

تامین اعتبار مورد نیاز پروژه تامین آب مجتمع فولاد ازنا

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی لرستان از تامین اعتبار مورد نیاز پروژه تامین آب مجتمع فولاد ازنا خبر داد.

ادامه خبر
 برگزاری مراسم درختکاری در شهرک صنعتی شماره 2 خرم آباد

برگزاری مراسم درختکاری در شهرک صنعتی شماره 2 خرم آباد

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی لرستان از مراسم درختکاری در شهرک صنعتی شماره 2 خرم آباد با حضور مسئولین و مدیران منابع طبیعی ، محیط زیست ، جهاد کشاورزی و جمعی از صاحبان صنایع مستقر در شهرک خبر داد .

ادامه خبر
برگزاری دومین جلسه کلینیک سیار صنعتی در شهرکهای صنعتی لرستان

برگزاری دومین جلسه کلینیک سیار صنعتی در شهرکهای صنعتی لرستان

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی لرستان از برگزاری دومین جلسه کلنیک سیار صنعتی در شهرک صنعتی شماره 2 خرم آباد در محل ساختمان کسب و کار خبر داد.

ادامه خبر
جلسه هيأت حل اختلاف و داوري شركت شهرك هاي صنعتي لرستان

جلسه هيأت حل اختلاف و داوري شركت شهرك هاي صنعتي لرستان

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی لرستان از برگزاری 2 جلسه هيأت حل اختلاف و داوري در محل شركت شهرك هاي صنعتي لرستان خبر داد .

ادامه خبر