آرشیو اخبار تیر ماه سال 1394

تشکیل کمیته اجرایی روز حمایت از صنایع کوچک در شرکت شهرکهای صنعتی لرستان

تشکیل کمیته اجرایی روز حمایت از صنایع کوچک در شرکت شهرکهای صنعتی لرستان

مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی لرستان از برگزاری جلسه کمیته اجرایی 21 مرداد روز ملی حمایت از صنایع کوچک خبر داد .

ادامه خبر
آغاز عملیات احداث ساختمان ایستگاه آتش نشانی منطقه ویژه اقتصادی لرستان

آغاز عملیات احداث ساختمان ایستگاه آتش نشانی منطقه ویژه اقتصادی لرستان

مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی لرستان از آغاز عملیات احداث ساختمان ایستگاه آتش نشانی منطقه ویژه اقتصادی لرستان خبر داد.

ادامه خبر
برگزار ی جلسه کمیته استانی خوشه ها در استانداری لرستان

برگزار ی جلسه کمیته استانی خوشه ها در استانداری لرستان

مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی لرستان از برگزاری جلسه کمیته استانی خوشه ها در دفتر معاون برنامه ریزی استانداری خبر داد .

ادامه خبر
برگزار ی اولین کارگاه آموزشی مبارزه با پولشویی در شرکت شهرکهای صنعتی لرستان

برگزار ی اولین کارگاه آموزشی مبارزه با پولشویی در شرکت شهرکهای صنعتی لرستان

مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی لرستان از برگزاری دوره آموزشی مبارزه با پولشویی در این شرکت خبر داد.

ادامه خبر
برگزاری جلسه شورای راهبری خوشه جاجیم و گلیم لرستان

برگزاری جلسه شورای راهبری خوشه جاجیم و گلیم لرستان

مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی لرستان از برگزاری جلسه شورای راهبری خوشه جاجیم و گلیم استان خبر داد.

ادامه خبر
بهره برداری از ایستگاه آتش نشانی شهرک صنعتی شماره 2 خرم آباد

بهره برداری از ایستگاه آتش نشانی شهرک صنعتی شماره 2 خرم آباد

مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی لرستان از بهره برداری ایستگاه آتش نشانی شهرک صنعتی شماره 2 خرم آباد خبر داد.

ادامه خبر