آرشیو اخبار شهریور ماه سال 1394

افزایش سقف ضمانتنامه های صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک در شهرکهای صنعتی لرستان

افزایش سقف ضمانتنامه های صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک در شهرکهای صنعتی لرستان

مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی لرستان ازحمایت ویژه دولت از صنایع کوچک با افزایش سقف ضمانت نامه های صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک خبر داد .

ادامه خبر
نشست خبری و تور صنعتی اصحاب رسانه و صنعتگران در محل منطقه ویژه اقتصادی لرستان

نشست خبری و تور صنعتی اصحاب رسانه و صنعتگران در محل منطقه ویژه اقتصادی لرستان

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان لرستان گفت: نشست خبری و تور صنعتی با اصحاب رسانه و صنعتگران در محل ساختمان گمرک در منطقه ویژه اقتصادی لرستان برگزار شد .

ادامه خبر
برگزاری اولین بزرگداشت روز حمایت از صنایع کوچک با حضور معاون سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران

برگزاری اولین بزرگداشت روز حمایت از صنایع کوچک با حضور معاون سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان لرستان از حضور معاون سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران در شهرک صنعتی خرم آباد شماره 2 خبر داد.

ادامه خبر