آرشیو اخبار آبان ماه سال 1394

حضور رییس مركز مطالعات "ایران معاصر" روسیه و ناشر نشریه "تجارت با ایران" در شرکت شهرکهای صنعتی لرستان

حضور رییس مركز مطالعات "ایران معاصر" روسیه و ناشر نشریه "تجارت با ایران" در شرکت شهرکهای صنعتی لرستان

مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی لرستان از حضور رییس مركز مطالعات "ایران معاصر" روسیه و ناشر نشریه "تجارت با ایران" در محل شرکت شهرکهای صنعتی لرستان خبر داد.

ادامه خبر
تشکیل پنجمین جلسه کمیته عارضه یابی واحدهای صنعتی مستقر درشهرکهای صنعتی لرستان

تشکیل پنجمین جلسه کمیته عارضه یابی واحدهای صنعتی مستقر درشهرکهای صنعتی لرستان

مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی لرستان از تشکیل پنجمین جلسه کمیته عارضه یابی واحدهای صنعتی مستقر در شهرکها ی استان خبر داد.

ادامه خبر
بررسي و جلسه در خصوص جانمايي شهرك صنعتي شماره 3 بروجرد

بررسي و جلسه در خصوص جانمايي شهرك صنعتي شماره 3 بروجرد

مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی لرستان از جانمايي شهرك صنعتي شماره 3 بروجرد خبر داد .

ادامه خبر
آغازپروژه مطالعات و طراحی فاز توسعه  منطقه ویژه اقتصادی لرستان

آغازپروژه مطالعات و طراحی فاز توسعه منطقه ویژه اقتصادی لرستان

مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی لرستان از آغاز پروژه نقشه برداری و مطالعات طراحی و فاز توسعه منطقه ویژه اقتصادی لرستان خبر داد .

ادامه خبر