آرشیو اخبار خرداد ماه سال 1395

اطلاع رسانی مصوبات پنجمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به واحدهای صنعتی مستقر در شهرکهای صنعتی لرستان

اطلاع رسانی مصوبات پنجمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به واحدهای صنعتی مستقر در شهرکهای صنعتی لرستان

مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی لرستان از اطلاع رسانی مصوبات پنجمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به واحدهای صنعتی مستقر در شهرکهای صنعتی لرستان خبر داد .

ادامه خبر
مراسم تودیع و معارفه مدیر حراست شرکت شهرک‌های صنعتی استان لرستان

مراسم تودیع و معارفه مدیر حراست شرکت شهرک‌های صنعتی استان لرستان

مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی لرستان از تودیع و معارفه مدیر حراست شرکت شهرکهای صنعتی لرستان خبر داد.

ادامه خبر
برگزاری جلسه رفع مشکلات و چالش های مالیاتی در شرکت شهرکهای صنعتی لرستان

برگزاری جلسه رفع مشکلات و چالش های مالیاتی در شرکت شهرکهای صنعتی لرستان

مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی لرستان از برگزاری جلسه رفع مشکلات و چالش های مالیاتی واحدهای صنعتی مستقر در شهرکهای صنعتی لرستان خبر داد.

ادامه خبر
دستورالعمل اعطای مشوقات به واحدهای صنعتی مستقر در شهرکهای صنعتی لرستان

دستورالعمل اعطای مشوقات به واحدهای صنعتی مستقر در شهرکهای صنعتی لرستان

مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی لرستان از دستورالعمل اعطای مشوقات به واحدهای صنعتی مستقر در شهرکهای صنعتی لرستان خبر داد.

ادامه خبر
عملیاتی شدن بسته حمایتی بیمه صنایع کوچک در استان لرستان

عملیاتی شدن بسته حمایتی بیمه صنایع کوچک در استان لرستان

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان لرستان از عملیاتی شدن بسته بیمه صنایع کوچک و متوسط در شهرک‌های صنعتی این استان خبر داد .

ادامه خبر
انتشار مجموعه قوانین و مقررات صنایع کوچک، شهرک‌ها و نواحی صنعتی

انتشار مجموعه قوانین و مقررات صنایع کوچک، شهرک‌ها و نواحی صنعتی

عاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری در راستای تنقیح و اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات، برای نخستین بار اقدام به تهیه و انتشار کتابی در حوزه صنایع کوچک، شهرک‌ها و نواحی صنعتی نموده است

ادامه خبر