آرشیو اخبار دی ماه سال 1396

پیشگیری از حادثه با رعایت اصول ایمنی و بهداشت محیط کار

پیشگیری از حادثه با رعایت اصول ایمنی و بهداشت محیط کار

مديرعامل شركت شهركهاي صنعتي لرستان از برگزاری دوره آموزشی آشنایی با اصول ایمنی و بهداشت محیط کار جهت واحدهای صنعتی مستقر در ناحیه صنعتی کوهدشت خبر داد.

ادامه خبر
نشست مشترک شرکت شهرکهای لرستان با سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

نشست مشترک شرکت شهرکهای لرستان با سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

مديرعامل شركت شهركهاي صنعتي لرستان از نشست مشترک با رییس و اعضای هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خبر داد.

ادامه خبر
رشد 71 درصدی تعداد قراردادهای سرمایه گذاری در شهرکها و نواحی صنعتی استان لرستانیس

رشد 71 درصدی تعداد قراردادهای سرمایه گذاری در شهرکها و نواحی صنعتی استان لرستانیس

رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی لرستان از رشد 71 درصدی تعداد قراردادهای سرمایه گذاری در شهرکها و نواحی صنعتی استان خبر داد.

ادامه خبر
برگزاری دوره آموزشی طرح تکریم ارباب رجوع در شرکت شهرکهای صنعتی لرستان

برگزاری دوره آموزشی طرح تکریم ارباب رجوع در شرکت شهرکهای صنعتی لرستان

مديرعامل شركت شهركهاي صنعتي لرستان از برگزاری دوره آموزشی طرح تکریم ارباب رجوع جهت کارکنان شرکت شهرکهای صنعتی استان خبر داد.

ادامه خبر
ارزیابی و مطالعه ایجاد شهرک صنوف در استان لرستان

ارزیابی و مطالعه ایجاد شهرک صنوف در استان لرستان

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی لرستان از ارزیابی و مطالعه ایجاد شهرک صنوف در استان لرستان خبر داد.

ادامه خبر
کاهش هدر رفت آب شهرکها و نواحی صنعتی در اولویت کاری شرکت شهرکهای صنعتی لرستان

کاهش هدر رفت آب شهرکها و نواحی صنعتی در اولویت کاری شرکت شهرکهای صنعتی لرستان

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی لرستان از تشکیل کمیته کاهش هدر رفت آب در شرکت شهرکهای صنعتی لرستان خبر داد.

ادامه خبر