آرشیو اخبار مرداد ماه سال 1396

برگزاری دوره HSE در صنعت ساختمان و تاسیسات صنعتی

برگزاری دوره HSE در صنعت ساختمان و تاسیسات صنعتی

مديرعامل شركت شهركهاي صنعتي لرستان از برگزاری دوره آموزشی آشنایی با اصول ایمنی و بهداشت محیط کار جهت واحدهای صنعتی مستقر در شهرک صنعتی شماره 2 خرم آباد خبر داد.

ادامه خبر
بررسی مسائل و مشکلات ناحیه صنعتی پل هرو

بررسی مسائل و مشکلات ناحیه صنعتی پل هرو

مديرعامل شركت شهركهاي صنعتي لرستان از برگزاری جلسه بررسی مسائل و مشکلات ناحیه صنعتی پل هرو خبر داد .

ادامه خبر
برگزاری مانور آتش نشانی در شهرک صنعتی شماره2 خرم آباد

برگزاری مانور آتش نشانی در شهرک صنعتی شماره2 خرم آباد

رییس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی لرستان از برگزاری مانور آتش نشانی در شهرک صنعتی شماره 2 خرم آباد خبر داد.

ادامه خبر
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی لرستان مدیر متعالی وستاره استان

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی لرستان مدیر متعالی وستاره استان

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی لرستان توسط انجمن روابط عمومی لرستان و نمایندگی سایت تخصصی کاوشگران روابط عمومی بعنوان مدیر متعالی وستاره استان انتخاب شد.

ادامه خبر
ارائه تسهیلات به 30 هزار واحد تولیدی تا پایان سال

ارائه تسهیلات به 30 هزار واحد تولیدی تا پایان سال

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران اظهار کرد: شهرک صنعتی صفادشت به عنوان یک شهرک صنعتی غیر دولتی است که اکثر زمین های آن را شهرداری واگذار کرده و مردم هم خریداری کرده اند اما باید توجه کرد که ضوابط بهره برداری از شهرک های غیردولتی با شهرک های دولتی یکسان است.

ادامه خبر
نخستین کمیته پایش قراردادهای راکد شرکت شهرکهای صنعتی لرستان

نخستین کمیته پایش قراردادهای راکد شرکت شهرکهای صنعتی لرستان

رییس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی لرستان از تشکیل نخستین کمیته پایش قراردادهای واحدهای صنعتی راکد در سال جاری خبر داد.

ادامه خبر