آرشیو اخبار آبان ماه سال 1396

دستیابی به اهداف سازمانی با ایجاد روابط بهتر بین کارکنان

دستیابی به اهداف سازمانی با ایجاد روابط بهتر بین کارکنان

مديرعامل شركت شهركهاي صنعتي لرستان از برگزاری دوره آموزشی آشنایی با دوره مدیریت رفتار سازمانی برای مدیران و کارشناسان واحدهای صنعتی مستقر در شهرکهای صنعتی استان خبر داد.

ادامه خبر
ایجاد اشتغال با راه اندازی مجدد واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل

ایجاد اشتغال با راه اندازی مجدد واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل

رییس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی لرستان از ایجاد اشتغال با راه اندازی واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل در جلسات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان خبر داد.

ادامه خبر
اولین نشست مشاوران جوان و جوانان کارآفرین شهرکهای صنعتی لرستان

اولین نشست مشاوران جوان و جوانان کارآفرین شهرکهای صنعتی لرستان

رییس هیات مدیره و مديرعامل شركت شهرک های صنعتی لرستان از اولین نشست مشاوران جوان و جوانان کارآفرین شهرکهای صنعتی لرستان خبر داد.

ادامه خبر
برگزاری دوره آموزشی نشان و برند سازی جهت صنعتگران شهرکهای صنعتی لرستان

برگزاری دوره آموزشی نشان و برند سازی جهت صنعتگران شهرکهای صنعتی لرستان

مديرعامل شركت شهركهاي صنعتي لرستان از برگزاری دوره آموزشی آشنایی با نشان و برند سازی برای مدیران و کارشناسان واحدهای صنعتی مستقر در شهرکهای صنعتی استان خبر داد.

ادامه خبر
برگزاری دوره آموزشی کنترل کیفیت عمومی جهت صنعتگران شهرکهای صنعتی لرستان

برگزاری دوره آموزشی کنترل کیفیت عمومی جهت صنعتگران شهرکهای صنعتی لرستان

مديرعامل شركت شهركهاي صنعتي لرستان از برگزاری دوره آموزشی آشنایی با کنترل کیفیت عمومی برای مدیران و کارشناسان واحدهای صنعتی مستقر در شهرکهای صنعتی استان خبر داد.

ادامه خبر
پی گیری مسائل و مشکلات شهرک فرآوری سنگ دوره چگنی در شورای اداری این شهرستان

پی گیری مسائل و مشکلات شهرک فرآوری سنگ دوره چگنی در شورای اداری این شهرستان

رییس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی لرستان از پی گیری مسائل و مشکلات شهرک فرآوری سنگ دوره چگنی در شورای اداری این شهرستان خبر داد.

ادامه خبر