آرشیو اخبار فروردین ماه سال 1397

ایجاد و تکمیل زیرساختهای شهرکها و نواحی صنعتی لرستان در راستای حمایت از تولیدات داخلی

ایجاد و تکمیل زیرساختهای شهرکها و نواحی صنعتی لرستان در راستای حمایت از تولیدات داخلی

مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی لرستان از تحققق 76 درصدی شاخص عملیات عمرانی و زیرساختهای شهرکها و نواحی صنعتی لرستان خبر داد.

ادامه خبر
مطالعه فراگیر ، شناسایی و اولویت بندی خوشه های کسب و کار لرستان

مطالعه فراگیر ، شناسایی و اولویت بندی خوشه های کسب و کار لرستان

مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی لرستان از انجام مطالعه فراگیر ، شناسایی و اولویت بندی 12 خوشه کسب و کار لرستان خبر داد .

ادامه خبر
انعقاد تفاهم نامه تامین برق منطقه ویژه ازنا و شهرک صنعتی خرم آباد شماره ۳

انعقاد تفاهم نامه تامین برق منطقه ویژه ازنا و شهرک صنعتی خرم آباد شماره ۳

رئیس هیات مدیره و مديرعامل شركت شهرک های صنعتی لرستان از تشکیل جلسه مشترک شرکت برق منطقه ای باختر و شرکت شهرکهای صنعتی لرستان خبر داد.

ادامه خبر
بازدید مشاور مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران  از واحد صنعتی زاگرس پوش  شهرک بروجرد

بازدید مشاور مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران از واحد صنعتی زاگرس پوش شهرک بروجرد

رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی لرستان از بازدید آقای سید محمد مهدی شاهرخی مشاور مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران از شهرک صنعتی بروجرد و واحدصنعتی زاگرس پوش خبر داد.

ادامه خبر
تشکیل کمیته تملک زمین و توسعه  شهرکها و نواحی صنعتی لرستان  با حضور مشاور معاون وزیر و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران

تشکیل کمیته تملک زمین و توسعه شهرکها و نواحی صنعتی لرستان با حضور مشاور معاون وزیر و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران

مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی لرستان از تشکیل کمیته تملک زمین در شهرکها و نواحی صنعتی لرستان با حضور آقای سید محمد مهدی شاهرخی مشاور مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران خبر داد

ادامه خبر
بازدید مشاور مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران  از شهرکهای صنعتی شماره 1و 2خرم آباد

بازدید مشاور مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران از شهرکهای صنعتی شماره 1و 2خرم آباد

رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی لرستان از بازدید آقای سید محمد مهدی شاهرخی مشاور مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران از شهرکهای صنعتی شماره1و 2 خرم آباد و واحدهای صنعتی خرمان و داناکاسیان خبر داد.

ادامه خبر