اجرای عملیات آبرسانی به شهرک صنعتی دورود 2

شرکت شهرکهای صنعتی لرستان در نظر دارد اجرای پروژه اجرای عملیات آبرسانی به شهرک صنعتی دورود 2 را از طریق "مناقصه عمومی یک مرحله ای  "   به پیمانکار واجد صلاحیت واگذار نماید.

دانلود فایل PDF مزایده/مناقصه