اجرای عملیات خاکی معابر شهرک صنعتی دورود 2

آگهی مناقصه

     شرکت شهرکهای صنعتی لرستان در نظر دارد اجرای پروژه اجرای عملیات خاکی معابر شخرک صنعتی درود 2 را از طریق

   "مناقصه عمومی یک مرحله ای  "   به پیمانکار واجد صلاحیت واگذار نماید.

دانلود فایل PDF مزایده/مناقصه