احداث شبکه گاز رسانی شهرک صنعتی خرم آباد 3

شرکت شهرکهای صنعتی لرستان در نظر دارد اجرای پروژه احداث شبکه گاز رسانی شهرک صنعتی خرم آباد 3 را از طریق " مناقصه عمومی یک مرحله ای  "   به پیمانکار واجد صلاحیت واگذار نماید.

 

دانلود فایل PDF مزایده/مناقصه