تکمیل انبار مسقف و احداث انبار رو باز منطقه ویژه اقتصادی لرستان (ازنا )

آگهی مناقصه

 

     شرکت شهرکهای صنعتی لرستان در نظر دارد اجرای پروژه های ذیل را از طریق

   " مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی "   به پیمانکار واجد صلاحیت واگذار نماید.

-       خرید اسناد از تاریخ 18/10/1393 تا ساعت 13 روز شنبه 27/10/1393

-       تسلیم پیشنهاد قیمت تا ساعت 12 روز سه شنبه 07/11/1393

-       زمان گشایش پیشنهاد ها ساعت 10 روز یکشنبه 12/11/1393

-        حضور يك نفر نماينده از طرف هريك از پيشنهاد دهندگان در جلسه افتتاح پيشنهادها آزاد است .

-       متقاضیان محترم میتوانند پس از واریز مبلغ دویست هزار ریال به حساب سیبا به شماره 2175674902000 بنام شرکت شهرکهای صنعتی لرستان و فیش بانکی را همراه معرفی نامه به دبیرخانه شرکت تحویل نموده و اسناد مناقصه را خریداری نمایند.

 

 

 

ردیف

 

 

       نام پروژه

 

 

 

محل اجرا

 

 

 

مبلغ برآورد  بر اساس فهرست بها سال 92

(ریال)

 

     مبلغ تضمین شرکت در مناقصه

(ریال)

 

رشته و پایه  مرتبط پروژه

 

 

1

 

 

تکمیل کانال هدایت آبهای سطحی و تکمیل جدول گذاری

شهرک صنعتی شماره 2 خرم آباد

 

شهرک   صنعتی

خرم آباد 2

 

 

4,615,509,103

 

 

 

30،000،000

 

پایه 5

رشته آب

 

 

2

 

 

تکمیل انبار مسقف و احداث انبار رو باز منطقه ویژه اقتصادی لرستان (ازنا )

 

منطقه ویژه اقتصادی لرستان (ازنا )

 

 

7.141.003.527

 

 

50،000،000

 

پایه 5

رشته ابنیه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرکت شهرکهای صنعتی لرستان

آدرس : خرم آباد میدان 22 بهمن بلوار مدیریت پلاک 53,51

آدرس اینترنتی  :

سایت شرکت شهرک های صنعتی لرستانwww.Lorestaniec.ir              

پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات    http://iets.mporg.ir                    

 

 

دانلود فایل PDF مزایده/مناقصه